องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2]749 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (โอ๋8.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านเสือโก้ก หมู[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]816 kB

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นไก่ฟ้า หมู่ที่ 17 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นไก่ฟ้า หมู่ที่ 17 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (โอ๋6.pdf)ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นไก่ฟ้า หมู่ที่ 17 ตำบลเสือ[ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า่นไก่ฟ้า หมู่ที่ 17 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]847 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนาม หมู่ที่ 2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนาม หมู่ที่ 2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (โอ๋7.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนาม หมู่ที่ 2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอว[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนาม หมู่ที่ 2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]734 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรังบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (โอ๋5.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรังบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11 ตำบลเสือโ[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรังบ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]732 kB