องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Attachments:
Download this file (พี่อ้อย.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ]3516 kB

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.-ม.ค. 2565

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.-ม.ค. 2565

Attachments:
Download this file (โอ๋2.pdf)สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.-ม.ค. 2565[สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค.-ม.ค. 2565]1183 kB

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (ประกาศ3.pdf)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ[ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]2206 kB

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.-พ.ค. 2565

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.-พ.ค. 2565

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.-พ.ค. 2565[สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ.-พ.ค. 2565]672 kB

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Attachments:
Download this file (ประกาศ1.pdf)ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภ[ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม]539 kB