องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 1[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 11]748 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 14

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 14

Attachments:
Download this file (โอ๋5.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 14[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าเรไร หมู่ที่ 14]863 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางเชื่อมบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 5

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางเชื่อมบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 5

Attachments:
Download this file (โอ๋3.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางเชื่อมบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 5[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางเชื่อมบ้านหนองกรุง หมู่ที่ 5]801 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านสนาม หมู่ที่ 2ไป บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านสนาม หมู่ที่ 2ไป บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12

Attachments:
Download this file (โอ๋4.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านสนาม หมู่ที่ 2ไป บ[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเดิมลงลูกรัง ทางเชื่อม บ้านสนาม หมู่ที่ 2ไป บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12]766 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2

Attachments:
Download this file (โอ๋2.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสนามหมู่ที่ 2]768 kB