องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13

Attachments:
Download this file (โอ๋6.pdf)ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13[ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนก่อน้อย หมู่ที่ 13]795 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20

Attachments:
Download this file (โอ๋5.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20]795 kB

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 1

Attachments:
Download this file (โอ๋3.pdf)ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 1[ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 1]838 kB

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10

Attachments:
Download this file (โอ๋4.pdf)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 1[ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสือโก้ก หมู่ที่ 10]832 kB

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบตัวยู บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบตัวยู บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20

Attachments:
Download this file (โอ๋2.pdf)ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบตัวยู บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20[ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบตัวยู บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ 20]817 kB