องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชุมคณะทำงานโรงเรียนฮักแพงผู้สูงอายุ

ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชุมคณะทำงานโรงเรียนฮักแพงผู้สูงอายุ

 

   12  13 

 14 14

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (รัน.pdf)แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบ[แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]276 kB

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

Attachments:
Download this file (ปุ๋บ.pdf)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร[ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร]510 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )

Attachments:
Download this file (แดง 2.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประ[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )]199 kB

ตรวจสอบโรงพักฆ่าสัตว์ภายในตำบลเสือโก้ก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  ท่าน ธัญวัตน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาและผังเมืองจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ได้เข้าตรวจสอบโรงพักฆ่าสัตว์ ของนายทวีลาภ ปักกัง ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 15 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองอนงค์ ประสีระตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

  1  5

3  4