องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๐

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๐

Attachments:
Download this file (พัสดุ 1.pdf)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๐[โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๐]911 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (โอ1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ร[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]480 kB

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕]442 kB

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (โอ2.pdf)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕]2725 kB

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารคามพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย มู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารคามพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย มู่ที่ 6

Attachments:
Download this file (โอ๋1.pdf)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารคามพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย มู่ที่ [โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารคามพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านดงน้อย มู่ที่ 6]1078 kB