องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566

ป้ายภาษี

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566

Attachments:
Download this file (ป้ายภาษี.jpg)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566]388 kB

(กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ตันทาง) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง(กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง)โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กและประชาชนในตำบลเสือโก้กร่วมเปิดงานโครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านน่ามองประจำปีงบประมาณ 2565

006 007

 008 005

กิจกรรมวันลอยกระทง (สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงที่หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองกรุงโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในตำบลร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

010 009

0101 0102

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ท่านพันตำรวจโท จำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานจ้างร่วมงานพิธีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม

 

001 002

003 004