องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา

ฮิต: 24

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (โอ1.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ร[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]480 kB