องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฮิต: 26

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕

Attachments:
Download this file (โอ2.pdf)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕[เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕]2725 kB