องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไก่นาเกมส์ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566

ฮิต: 15

   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา-กีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โดยมีนายไชยวัฒนา   ติณรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไก่นา 

11211 11212 11213 11214