องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมงานออนซอนกลองยาวอำเภอวาปีปทุม

ฮิต: 19

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโ้ก็กและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์    ตรงศิริ ในงานสืบสานประเพณีงานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุมของดีพื้นบ้าน

00118 00119  00121 00122