องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

โครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ 40 ชั่วโมง (อฉพ.) (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) ประจำปี พ.ศ. 2565

ฮิต: 9

 

 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการฝีกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครการแพทย์ 40 ชั่วโมง (อฉพ.) (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565

2565 2565 1

122592565 2 2565 3