องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป

ฮิต: 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป

Attachments:
Download this file (อ้อม4.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรื[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทัองถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่้น สายงานประเภทวิชาการ และสายงานประเภททั่วไป]650 kB