องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ)

ฮิต: 19

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพีธีโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

น1    อรพิน 2

นายก5   น2