องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ลดภาวะโลกร้อน)

ฮิต: 27

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดกู่สุนทราราม บ้านสนาม

   1 2 

6 15