องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง

ฮิต: 8

 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง) โดยมีพนักงานและผู้นำชุมชนในตำบลเสือโก้กร่วมงาน

  2  1

3  5