องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส ธรรมโหร เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เสือโก้ก เซ็นต์ MOU และมอบเช็คให้กับท่าน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองกรุง เพื่อดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ฮิต: 17

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส ธรรมโหร เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เสือโก้ก เซ็นต์ MOU และมอบเช็คให้กับท่าน ผอ.รพ.สต. บ้านหนองกรุง เพื่อดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

    270652