องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก                  

ฮิต: 12

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 

62      น4     น1

น3   63  65