องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ฮิต: 18

วันที่ 13 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก โดย ท่านพันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 รดน้ำสงกรานต์2 รดน้ำสงกรานต์3 รดน้ำสงกรานต์4  รดน้ำสงกรานต์7 รดน้ำสงกรานต์8 รดน้ำสงกรานต์10