องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ฮิต: 17

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก นำโดย ท่านพันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ กู่บ้านสนาม (วัดกู่สุนทราราม)

 2128964 2128087

 2128090 2128911