องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฮิต: 495

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


สุณีรัตน์

นางสาวสุณีรัตน์ จันทวะฤทธิ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


โจ๊ก

นางสาวชญาดา    วิยาสิงห์
 นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานจ้างตามภารกิจ


bp

นาวสาวจิราธร  บัวบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ