องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ฮิต: 517

โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

Attachments:
Download this file (ประกาศกำหนดกองสำนักส่วนราชการ.pdf)ประกาศกำหนดกองสำนักส่วนราชการ[ประกาศกำหนดกองสำนักส่วนราชการ]434 kB
Download this file (ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ.pdf)ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ[ประกาศโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อบต.]2788 kB
Download this file (แผนผังโครงสร้างการบริหาร อบต.เสือโก้ก.jpg)โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก[โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]130 kB
Download this file (แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ.pdf)แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ[แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ]393 kB