องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

ฮิต: 647

วัดกู่สนาม(กู่สุนทราราม)วัดกู่สนามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจขยายเขตการปกครองมาถึงบริเวณนี้กู่บ้านสนามมีลักษณะเป็นกำแพงหินศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยม มีประตูเข้าทางทิศตะวันออก ตรงกลางบริเวณมีฐานแท่นหินสูงประมาณ เมตร กว้าง ยาวประมาณ เมตร ปัจจุบันสร้างพระพุทธรูปใหญ่ครอบฐานตรงนี้ไว้ ก่อนที่จะสร้างวัดกู่สนามตรงบริเวณนี้เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า "ดอนกู่" ซึ่งเป็นสันดอนที่รกร้างเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นา นาชนิด คำบอกเล่าต่อกันมาเล่าว่ากู่สนามมีความ
ผูกพันธ์ หมู่บ้านคือ บ้านสนาม บ้านนาเลา บ้านเมืองหงส์ เพราะเชื่อว่าชาวบ้านนาเลาเป็นคนกลุ่มแรกที่พบกู่แห่งนี้และได้มาทำพิธีสรงกู่ก่อนชาวบ้านอื่นต่อมาจึงมีชาวบ้านเมืองหงส์และบ้านสนามตามมาพบและสรงกู่ตามบ้านนาเลาสืบมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม