องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพีธีโครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ(กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

น1    อรพิน 2

นายก5   น2 

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ลดภาวะโลกร้อน)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดกู่สุนทราราม บ้านสนาม

   1 2 

6 15 

 

 

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

Attachments:
Download this file (รัน.pdf)แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบ[แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากประชาชน และความพึงใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก]276 kB

ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชุมคณะทำงานโรงเรียนฮักแพงผู้สูงอายุ

ท่านนายกพันตำรวจโทจำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชุมคณะทำงานโรงเรียนฮักแพงผู้สูงอายุ

 

   12  13 

 14 14

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )

Attachments:
Download this file (แดง 2.pdf)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประ[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 )]199 kB