องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/awgx2e

 แบบวัด EIT

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Attachments:
Download this file (กองเกษตร.pdf)สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า]556 kB

กิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก 14 มกราคม 2566

   เมื่อวันทืี่ 14 มกราคม 2566 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่โดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกอบตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในตำบลร่วมกิจกรรมในวันเด็กอย่างหนาแน่น

 

11026 11028 11027 11029

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Attachments:
Download this file (ประกาศสอบพนักงานจ้าง ปี 2566.pdf)ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566]407 kB

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไก่นาเกมส์ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2566

   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา-กีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 โดยมีนายไชยวัฒนา   ติณรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไก่นา 

11211 11212 11213 11214