องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก                  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุมร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 

62      น4     น1

น3   63  65

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก โดย ท่านพันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

 รดน้ำสงกรานต์2 รดน้ำสงกรานต์3 รดน้ำสงกรานต์4  รดน้ำสงกรานต์7 รดน้ำสงกรานต์8 รดน้ำสงกรานต์10 

กิจกรรมเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ท่านพันตำรวจโท จำรัส  ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงและเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเสือโก้ก 
 เปิดป้าย1  เปิดป้าย2 

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก นำโดย ท่านพันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ กู่บ้านสนาม (วัดกู่สุนทราราม)

 2128964 2128087

 2128090 2128911

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอวาปีปทุม ณ กู่บ้านสนาม

 วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วย ท่าน พันตำรวจโท จำรัส ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันผลิตคลิปวีดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ทั้ง 13 อำเภอ รายการเชิญชวนท่องเที่ยง "นายอำเภอพาเที่ยว" สถานที่ถ่ายทำ ณ กู่บ้านสนาม ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

   2164  2165