องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
สร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพิ่มความรู้ให้ชุมชน
ทุกครัวเรือนไม่ขัดสน ปราศจาคโรคภัย มั่นคงในวัฒนธรรม และประเพณี
โทร  043-983043-4

พ.ต.ท.จำรัส ธรรมโหร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายอนงค์ ประสีระตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายสัมพันธ์ ปาปะเถ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

นายนิตย์ แปนไมล์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก

(กิจกรรมเสือโก้กรวมพลัง 30 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกกรม บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมเสือโก้กรวมพลัง 30 วัน ฝังถังขยะเปียก 100%)

โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกอบต ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลเสือโก้ก หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรม

0010 0012 

0013 0015

 

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2566

ป้ายภาษี

กิจกรรมวันลอยกระทง (สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงที่หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองกรุงโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในตำบลร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

010 009

0101 0102

ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566

Attachments:
Download this file (ป้ายภาษี.jpg)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้[ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566]388 kB

(กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ตันทาง) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ท่านพันตำรวจโทจำรัส    ธรรมโหร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง(กิจกรรมขัดแยกขยะ ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง)โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้กและประชาชนในตำบลเสือโก้กร่วมเปิดงานโครงการบ้านน่าอยู่หมู่บ้านน่ามองประจำปีงบประมาณ 2565

006 007

 008 005